Fitness to Drive - MPA (Medical Psychological Assessment)

For the Turkish language version see below.

Laboratory Krone has a forensic accreditation according to DIN EN ISO/IEC 17025 for testing of alcohol and drugs in urine, blood, hair and oral fluid. Moreover we are accredited for the interpretation of forensic toxicological results.
The drug screening in urine in the context of driving license re-granting includes the testing of the following substances:

Tests in urine

Screening for drugs of abuse

 • Opiates (morphine, 6-monoacetylmorphine, codeine and dihydrocodeine)
 • Cocaine (including metabolites)
 • Amphetamine and methamphetamine (incl. MDMA, MDA and MDEA)
 • Cannabinoids
 • Methadone (incl. EDDP)
 • Benzodiazepines.

Screening for drugs of abuse plus opioids

Same as screening for drugs of abuse in urine plus opioids (buprenorphine, tilidine, tramadol and their metabolites)

Screening for drugs of abuse plus medical drugs

Same as screening for drugs of abuse in urine plus medical drugs

Ethylglucuronide (EtG)

Ethylglucuronide in urine is screened with an immunoassay (cut-off at 0.1 mg/L). A positive result is verified with a confirmation technique such as GC-MS or LC-MS/MS (cut-off at 0.1 mg/L).

Tests in hair

Screening for drugs of abuse

 • Opiates (morphine, 6-monoacetylmorphine, codeine and dihydrocodeine)
 • Cocaine (including metabolites)
 • Amphetamine and methamphetamine (incl. MDMA, MDA and MDEA)
 • Cannabinoids
 • Methadone (incl. EDDP)
 • Benzodiazepines.

Screening for drugs of abuse plus opioids

Same as screening for drugs of abuse in hair plus opioids (buprenorphine, tilidine, tramadol and their metabolites)

Screening for drugs of abuse plus medical drugs

Same as screening for drugs of abuse in hair plus medical drugs

Ethylglucuronide (ETG)

Ethylglucuronide in hair is measured with GC-MS/MS or LC-MS/MS.

 

Remark

Urine and hair samples are stored for a minium of 18 months.

 

Contact us for further information regarding MPA more»


 

Alkol ya da madde kullanılmadığına dair yoksunluk belgesi (örneğin MPU için)

Araç kullanmaya uygunluk incelemesi kapsamında alkol ve / veya uyuşturucudan uzak durulmuş ise idrar testleri veya saç analizleri ile yoksunluk kanıtı verilebilir.

Gerekirse, idrar ve saç örnekleri birlikte de analiz edilebilir.

İdrar testleri veya saç analizleri yoluyla yoksunluğun kanıtlarının avantajları ve dezavantajları ile ilgili olabilecek tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız:

Örnek teslimi için olası konumların bir listesi (Almanya genelinde) burada bulunabilir.

Araç kullanmaya uygunluk incelemesi kapsamında (MPU) belirli kurallar vardır ve idrar/saç örneklerinin kimyasal-toksikolojik analizi (CTU) ile tesbit edilir. Yoksunluk kontrol programına başlamadan önce, bir trafik psikoloğu veya bir MPU hazırlık merkezi ile görüşmenizi öneririz. Laboratuvar testlerinin gerekli süresi ve kapsamı, her bir vakada sürücünün ehliyeti elinden alınmasına yol açan belirli olaylara dayanmaktadır.

Alkol yoksunluğunun kanıtı gerekiyorsa, hem idrar hem de saç numuneleri, alkolün (etanol) spesifik bir parçalanma ürünü olarak etil glukuronid (EtG) için test edilir.

Madde testi yapılırken, idrarda ve saçta aşağıdaki madde grupları analiz edilir:

- Amphetamin

- Methamphetamin

- Benzodiazepin

- Kanabinoid

- Kokain

- Methadon

- Afyon (Opiyat)

Eğer geçmişte afyon veya opioid kullanımı nedeniyle sürücünün ehliyeti elinden alınmış ise madde analizinde opioidlerin (buprenorfin, tramadol, fentanil, tilidin ve oksikodon) varlığı test edilir. Opioidler için bir inceleme istenirse, bu laboratuvara ayrıca bildirilmelidir. Tabii ki, etil glukuronid, madde ve opioidlerin birleşik bir tespiti de mümkündür. Belirli koşullar altında, ilaç kötüye kullanımını dışlamak için farmasötik içerikli testler de istenebilir.

İdrar kontrol programı

İdrar testleri yoluyla yoksunluk kanıtı sağlanacaksa, bir yoksunluk sözleşmesinin yapılması zorunludur. Bu sözleşmede, istenen süre (sözleşmenin başlangıcı ve bitişi), idrar testin sayısı ve ayrıca yoksunluk kontrol programı çerçevesinde test deneğinin diğer hak ve yükümlülükleri (gelmesi gerektiğinde ulaşabilirlik, tatilde davranış veya hastalık durumunda vb.) belirlenir. Altı aylık bir idrar kontrol programı en az dört idrar testi gerektirir ve on iki aylık bir program en az altı idrar testi gerektirir.

Sözleşmenin bir parçası olarak, daha önce bilinmeyen tarihlerde düzensiz aralıklarla telefon, SMS veya e-posta ile denenen kisi çağrılır. Örnekler laboratuvarda veya programı uygulayan kurumda 24 saat içinde görsel inceleme altında alınmalıdır. Bu tür yoksunluk kontrol programlarını yürüten kurumlar yukarıdaki kriterlere uygun olmalıdır. Sadece böyle araç kullanmaya uygunluğun değerlendirilmesi yapilabilir.

Saç numuneleri

Saç numuneleri aracılığıyla yoksunluk kanıtı sağlanacaksa, alkol yoksunluğunun kanıtı için proksimal olarak maksimum 3 cm'lik bir segment, yani saç kökünün ucundan 3 cm uzaklıkta ölçülmesi lazim ve madde yoksunluğunun kanıtı için proksimal olarak maksimum 6 cm'lik bir segment gereklidir. Saç analizi için yoksunluk sözleşmesi yapılması kesinlikle gerekli değildir, ancak tavsiye edilir.

Şuan ki bilim durumuna göre, saç uzaması ayda ortalama 1 cm (0,8 - 1,2 cm) varsayılmaktadır. Uzamasi durmuş telojenik saçta , altı aya varan sürelerdeki maddeler de depolanabilir ve bu nedenle, belirli koşullar altında saç testlerinde yoksunluk olsa bile pozitif test sonuçlarına neden olabilir. Saçın boyanması veya saç yapısını değiştiren diğer yöntemlere kontrol süresi boyunca izin verilmez ve saçta madde analizi yapılması durumunda sadece sınırlı bir ölçüde izin verilir.

Krone laboratuvarı, DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 toksikolojik laboratuvar analizi için akredite edilmiştir ve bu nedenle, geçerli CTU kriterlerine uygun olarak bir MPU için hazırlanırken alkol ve madde için yoksunluk kanıtı hazırlama hakkına sahiptir. Yoksunluk kanıtıyla ilgileniyorsanız, lütfen yukarıdaki numaradan bizimle iletişime geçin.

Further information on relevant topics

Ethylglucuronide in Urine

Ethylglucuronide in Urine

Ethylglucuronide (EtG) is produced in the liver and is a direct metabolite of the alcohol consumed. It is progressively eliminated in urine and depending on the amount of alcohol taken ethylglucuronide can be detected for 12-48 hrs. EtG in urine is a short-term marker of alcohol consumption and can be used to demonstrate abstinence during the last 1 to 2 days.

Ethylglucuronide in Hair

Ethylglucuronide in Hair

The major part of ethylglucuronide (EtG) produced in the liver as a metabolite of alcohol is eliminated in urine. A small fraction is incorporated into the hair matrix. That way hair samples can be analyzed for EtG.

Drug Tests in Urine

Drug Tests in Urine

For many years, urine has been the preferred specimen for drug of abuse testing. Depending on the substance or metabolite tested, the type of consumption (smoking, sniffing, injection), the dose and the frequency of consumption, drugs can be measured for several days or weeks. Samples then are collected under direct supervision to minimize manipulation attempts.

Drug Tests in Hair

Drug Tests in Hair

In the last few years hair testing for drugs has been rapidly gaining recognition. During hair growth (about 1 cm per month for head hair) drugs of abuse and their metabolites are continuously incorporated and deposited into the hair matrix following consumption of alcohol or drugs.

ILAC-MRA
DAKKS
Information on Accreditation »